Меморандум за сътрудничество ще подпишат Синдикат на служителите в затворите в България и Независим синдикат на полицията в Македония, който обединява и работещите като охрана в затворите в Македония.

Договора ще има за основна цел, в качеството си на партньори и организации представляващи служители в Сектор "Сигурност" в България и Македония, като отчитат тенденциите в развитието на националните и международни синдикални организации на заетите в сферата на сигурността двете организации, да работят в партньорство за развитието на социалния диалог на балканите, като полагат заедно и поотделно усилия за открояване на проблемите на работещите в затворите и начините за тяхното справяне.

Споразумението между двете организации ще позволи обмяна на опит и тясно сътрудничество за осъществяване на информационни и образователни кампании, организиране на културни, спортни и хуманитарни прояви.

Документа ще бъде парафиран от страните по време на двудневно посещение по покана на Независим синдикат на полицията - Македония, в Скопие, на 23 и 24 декември,на представители на Синдикат на служителите в затворите в България в Р. Македония с цел участие в конференция с гости представителите на синдикални организации от Македония, Словения, Сърбия, Косово и Албания, Министрите на вътрешните работи и правосъдието, представители на службите за сигурност на Македония.