Капитанът на арестувания през 2011 година в Румъния риболовен кораб Христо Спасов обжалва конфискацията, наложена му от румънски съдилища. Тя е била потвърдена от Окръжен съд Добрич, информираха от апелативния съд във Варна.

Решението на Добричкия окръжен съд днес е на въззивен контрол пред Апелативния съд във Варна.

В края на август 2016 година, първата съдебна инстанция е признала Присъда на Окръжен съд Мангалия (от февруари 2013 г.), както и съдебно решение от октомври същата година на Апелативен съд Констанца - Румъния. С тези решения на румънските съдилища, на българския капитан Христо Спасов е била наложена специална конфискация на 10 000 румънски леи, с левова равностойност 4 395,12 лева.

Конфискацията е мотивирана от Извънредна правителствена наредба за престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински видове и застрашени растителни видове и разновидности.

Делото в България е основано на прилагането на принципа за взаимно признаване на Решение за конфискация по реда на чл.16 и на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции.

Припомняме, че капитан Христо Спасов, екипажа и риболовният кораб бяха арестувани на 13 април 2011 година. Това стана по времето на стопански риболов на 22 мили от брега срещу град Мангалия - в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Румъния. Капитан Спасов е притежавал надлежно разрешително за извършване на стопански риболов, издадено от българските власти. Румъния обаче намери, че то не е достатъчно, а било нужно разрешение и от тяхната държава.

 

Българският капитан обжалва решението на добричките съдии, които са допуснали изпълнението на решението на румънските съдебни органи за конфискация на левовата равностойност на 10 000 румънски леи.

 

Защитата на капитана припомни, че обществените отношения в областта на рибарството се регулират от общата политика на ЕС чрез нормативни актове на Съюза, наричани Регламенти. Като актове на ЕС тези регламенти са приложими на територията на всяка държава членка, а регламентът става част от действащото право на държавата.

Правото на равен достъп до водите и ресурсите на ЕС за всички риболовни кораби на ЕС е един от най-важните принципи на общата политика по рибарство. Именно това право на ЕС е установило норма, според която с едно разрешение на държава, член на ЕС, може да се ловува и в Изключителната икономическа зона на Румъния, без за това да е било необходимо разрешение от румънските власти.

Българският рибарски кораб и капитанът са били включен в регистъра на риболовните кораби на ЕС и са имали разрешителни за стопански риболов от българските власти.

Още през 2011 година скандалът с ареста на българския кораб и на капитан Спасов предизвика посещение в Румъния на еврокомисар от комисията по рибарство и морско дело. Два пъти първоинстанционният румънски съд оправда капитан Спасов, като прие правото на равен и свободен достъп на българските кораби до ИИЗ във водите на Румъния в Черно море и всеки път след протест на прокуратурата делото е било възстановявано.

Очаква се решението на Варненския апелативен съд в 30-дневен срок.