Ръководителите на държавни и общински администрации, здравни и лечебни заведения, производствени предприятия и други получават помощ при разработване на стратегии за борба с тютюнопушенето.

Обучението е част от проект на Фондация "Център за социално-екологични практики" и Дирекция "Превенции" на Община Варна, спечелил първо място в национален конкурс.

До края на ноември в семинарите ще бъдат включени 80 представители на ръководния персонал на фирмите. 6 000 лева за това осигурява министерството на здравеопазването, местната администрация участва със зали и техника.

Припомняме, от 1 юни 2010 г. "Законът за здравето" въвежда тотална забрана за тютюнопушене на обществени места и работни помещения.