От Софийската прокуратура предадоха на съд управител на дружество, нанесъл щета за над 4 млн. лева, съобщиха от прокуратурата.

Софийска градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу Николай Китов за това, че умишлено не е положил достатъчно грижи за ръководството, управлението и стопанисването на повереното му имущество.

В резултат на това са настъпили вредни последици в особено големи размери за ръководеното от него дружество - "Техномаркет България" АД на стойност 4 229 576 лв.

В периода 27 март 2015 г. до 05 юни 2015 г. Китов в качеството си на длъжностно лице - "Старши продуктов мениджър" в посоченото дружеството, умишлено не е положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа, като не е прекратил доставките на стоките от дружеството "Техномаркет България" към дружество "МЛЛ Трейд ЕООД", въпреки достигане на договорения между дружествата кредитен лимит.

Обвиняемият не е предприел действия по събирана на вземания на "Техномаркет България" АД към "МЛЛ Трейд" ЕООД или тяхното обезпечаване.

В резултат на това за "Техномаркет България" АД настъпила щета в особено големи размери - на стойност 4 229 576 лв., а престъплението се определя като особено тежък случай. Предстои насрочването на делото в СГС.