Министерството на здравеопазването е осъдено да заплати 100 000 обезщетение за нелечение на онкоболната Весела Василева.

Това постанови Върховният административен съд, съобщи Zdrave.net, цитирайки изпълнителния директор на Центъра за защита правата в здравеопазването Асен Георгиев. Решението на съда окончателно.

Весела не успя да дочака крайното решение на съда, защото почина в началото на тази година.

Жената заведе делото през септември 2007 г.

Мотивите й бяха най-различни. Сред тях са липса на адекватни реактиви и тестове, довели до погрешна диагноза, нередовни доставки на лекарства през 2006 и 2007 г., както и приложената лъчетерапия с апаратура, която не отговаря на съвременните  стандарти.

Именно това беше и новото в това дело - за първи път у нас пациент предявява претенции за неточна диагностика поради вида на използваните продукти за диагностика, както и за морално остаряла апаратура за лъчетерапия.

Поради тази причина съдът е счел, че именно това, както и липсата на правила и стандарти са причините, довели до развитие на заболяването, поява на метастази и летален изход.

Това е едва третото дело, заведени от онкоболни, по което съдът се е произнесъл на последна инстанция.

Първата пациентка, осъдила ведомството, беше Росица Шкодрова, която не дочака изхода от делото. Втората беше Теодора Захариева, която спечели делото след повече от три години съдебна битка, а впоследствие създаде Центъра за защита правата в здравеопазването, чийто юридически екип води повечето от делата. Третата е Весела, която също не дочака своята справедливост.