От 17 юни Дирекция "Български документи за самоличност" въвежда нов образец на българска лична карта. Целта е повишаване на сигурността на документа. Освен изображение той ще съдържа и електронен носител на информация със записани биометрични данни - два пръстови отпечатъка и снимка. Това съобщават от пресцентъра на МВР.

С промяната ще се даде възможност на българските граждани, които пътуват в страните от ЕС, да преминават през електронните пунктове на ГКПП, улеснява и ускорява се и контрола на граничните власти от останалите държави. На по-късен етап, с вписването на удостоверение за електронна идентичност, гражданите ще могат да се идентифицират и във виртуална среда при ползване на електронни услуги и информационни системи.

Смяната на личния документ не е задължителна. Личните карти, които са издадени до 16 юни тази година включително, са със срок на валидност до 2 август 2031 г., освен ако срокът им на валидност не е изтекъл преди това.

Запазва се срокът на услугата. Обикновената е до 30 дни, бързата - до 3 дни и експресна - в рамките на 8 работни часа, като заявленията за издаване на новия документ могат да се подават във всички звена "Български лични документи" в страната. Възползвалите се от експресната услуга ще получават документа си само в София лично или от упълномощено лице.

Остава опцията за издаването на безплатна лична карта за лицата от 14 до 16-годишна възраст с валидност от 4 години.

Отпада издаването на безсрочна лична карта на лица, навършили 58 години. На лица от 18 до 70 години ще се издава лична карта със срок на валидност от 10 години. Лицата, навършили 70 години могат да изберат срок на валидност 10 или 30 години, като документът отново е безплатен.

Приета е и таксата за издаване на новите документи за лица от 18 до 70 години.

До края на годината тя остава непроменена за всички видове услуги - обикновена, бърза и експресна. От началото на 2025 г. се въвежда цена от 30 лева за обикновена услуга. До края на годината се запазва и тарифата за издаването на личен документ за лица с трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента, като от началото на следващата година за обикновена услуга се въвежда цена от 3 лева, за бърза - 6 лева и за експресна - 15 лева.

Лична карта със срок на валидност от една година се издава на лица, от които е невъзможно снемане на пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност. Таксата за документа е 3 лева при обикновената услуга, 6 лева - при бързата и 15 - при експресната.

Запазва се възможността за обикновена и бърза услуга при издаването на карта за пребиваване на член семейство на гражданин от ЕС. Таксата за това остава непроменена до края на годината, а от началото на следващата - гражданите ще заплащат 30 лева за обикновена и 60 лева за бърза услуга.

Допълнително, днес Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г. Средствата в размер до 13 581 300 лв. са за изплащане на фактически извършени разходи за текуща издръжка за дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

МС утвърди новите такси за лични документи

МС утвърди новите такси за лични документи

Предвижда се личната карта да притежава електронен носител на информация, който съдържа биометрични данни