Военно-окръжна прокуратура - София е повдигнала обвинения на 8 души, сред които и трима висши магистрати за злоупотреба с финансови средства.

С повдигнати обвинения са полк. Петко Петков, бивш председател на Военно-апелативен съд - София, ген. Веселин Пенгезов, бивш председател на Апелативен съд - София и Военно-апелативен съд - София, полк. Владимир Димитров, бивш зам.-председател на Военно-апелативния съд.

Също са обвинени бившият ръководител на дирекция ОПАК към Министерството на финансите Мария Дивизиева и на лицата Атина Мавридис, Петя Гергова, Людмил Симеонов и Крум Симеонов.

Обвинението е за деклариране на невярна информация от Петков, като представляващ Военен апелативен съд - София, пред Управителния орган на ОПАК в Министерството на финансите във връзка с изпълнението на проект: "Информационна система за прозрачност във военните съдилища".

Проектът е по приоритетна ос I - "Добро управление", подприоритет 1.5 - "Прозрачна и ефективна съдебна система" и е финансиран безвъзмездно със средства на Европейския съюз. Неверните сведения касаят начина, по който е проведена процедурата за избор на изпълнители по проекта.

Петков е обвинен в качеството на извършител, а останалите - като помагачи. След съгласуване с бившия ръководител на Дирекция ОПАК - Мария Дивизиева, по указание на Пенгезов, останалите привлечени към наказателна отговорност са оформили документация със задна дата за проведени процедури по Закона за обществените поръчки във връзка с избора на изпълнители по проекта, макар такива да не са провеждани. Престъплението е извършено в периода 08.07.2009 г. - 19.07.2010 г. и е съставомерно по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2, предл. 1, вр. чл. 26 от НК.

Полк. Петков и ген. Пенгезов са обвинени и за това, че в периода 19-21.10.2009 г. в съучастие са присвоили сума в размер на 42 217 лв., получена като възнаграждение за изпълнител, по същия проект на ОПАК - престъпление по чл. 202, ал.2, т.1, вр. чл. 201, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Ген. Пенгезов е обвинен и в престъпление по служба за сключени в периода 28.10.2008 - 09.06.2009 г. граждански договори с IT-специалисти по същия проект.

Ген. Пенгезов е бил председател на Вонен апелативен съд за периода 25.05.2004 г. - 08.06.2009 г., а от 09.06.2009 г. е председател на САС. Отстранен е от длъжност на 15.05.2014 г. във връзка с настоящото наказателно производство.

Полк. Петър Петков е бил заместник-председател на Вонен апелативен съд в периода 13.12.2004 г. - 25.05.2009 г. , а от 9.06.2009 г. е негов председател. Отстранен е от длъжност във връзка с настоящето наказателно производство на 15.05.2014 г.

Полк. Владимир Димитров е бил председател на Военен съд - София в периода 25.05.1998 г. - 06.10.2004 г. Той е заместник - председател на ВоАС от 01.07.2009 г., а от 07.07.2014 г. до 18.12.2014 г. е и.ф. административен ръководител - председател на ВоАС.