Фондация „Риск монитор" представи анализ на 18 дела от висок обществен интерес, които са разглеждани със засилено медийно внимание.

Делата са следени в периода 1.10.2009 -31.05.2010г. Те са образувани по обвинения в стопански престъпления и са извършени от лица, които са заемали отговорно служебно положение в публичния сектор.

Фондацията е изследвала поведението на прокуратурата, съда и адвокатите по време на съдебната и досъдебната фаза на делата. Анализаторите са разглеждали и въздействието на медийния натиск върху дейността на правоохранителните органи.

Организацията отбеляза няколко основни факти  и тенденции.

Приоритет по делата с обществен интерес са сроковете, което невинаги е в полза на обвинението. Използват се много повече ресурси по този тип дела, отколкото по обикновени процеси.

„Риск монитор" констатира и че прекомерният обем на фактологията и доказателствения материал понякога са излишни и водят до затруднение и забавяне на делата.

Фондацията е констатирала и че множество процесуални нарушения във фазата на досъдебното производство стават причина за връщане и отлагане на делата в съдебна фаза. Освен това делата с обществен интерес се разглеждат като изключителни, а не като такива за обикновено правораздаване.

Държавното обвинение полага усилилия за приключване на досъдебното производство на делата от висок обществен интерес в съкратени срокове.

Наблюдава се тенденция да се повдигат обвинения срещу голям брой лица за повече от едно престъпление. Освен това прокуратурата често настоява за по-сериозни мерки на обвиняемите.

Според фондацията най-честите причини за неуспеха на прокуратурата в съда са едностранчивото събиране на доказателства по време на разследването и неправилното приложение на материалния закон.

Докладът на фондацията констатира още, че прокурорите, които участват в съдебните заседания, не работят активно за събиране на доказателствен материал. Тази функция е „иззета" от защитата, която по-често събира доказателствата. Анализът показва и ниска оценка, давана от съда на дейността на прокуратурата по прилагане на законодателството, както и по преценка на събраните в хода на делото доказателства.

Все по-малко са случаите, в които делата от висок обществен интерес се отлагат заради отсъствие на защитата, посочват още от фондацията. Адвокатите все по-ясно осъзнават от своя страна огромните си възможности да влияят върху крайния изход на делото чрез активното си поведение в съдебната зала, отчитат още от „Риск монитор".

От там допълват, че са упреците към съдилищата за това, че бавят присъдите по дела с висок обществен интерес, са неоправдани.

Делата се отлагат по-често по обективни причини, а не по вина на страните, посочват от организацията.

На конференцията, състояла се в Съдебната палата, присъстваха временно изпълняващият длъжността посланик на Холандия у нас Мартайн Елхерсма, Екатерина Михайлова, Анелия Куцкова, както и представители на ВСС и на парламентарната правна комисия.