Съвместната акция за проверка на горивата по бензиностанциите е осъществена вчера в София и областта, съобщи МВР.

Съвместните екипи са проверявали произхода и качеството на течните горива, изправността на касовите апарати и измервателните уреди, тяхната свързаност в реално време към органите по приходите, спазване на разрешителните режими, касаещи продажбата на продукти от нефтен произход, както и осъществяваната търговска дейност на инспектираните обекти.

Затягат данъчния контрол върху търговията с горива

Затягат данъчния контрол върху търговията с горива

Ще се следи движението на всеки литър гориво

Издадени са конкретни предписания, свързани с дейността на обектите, съставени са актове за извършени административни нарушения - липса на пломби по измервателните уреди и съответни реквизити по техническите средства, функциониращи в търговските обекти.

Предстои да бъде изготвен химически анализ на иззетите проби от разпространяваното гориво, относно съответствие с изискванията за качество на течните горива. За отклонение от предвидените норми, наложената глоба може да достигне до 50 000 лева.

Продължава се работата по случая, планират се системни аналогични проверки.