По случай на 13-годишно момче без ЕГН работят социалните служби във Ветово, съобщи БНТ.

Детето е родено в Гърция, но майката не разполага с никакви документи за вписването му в регистрите на чуждата държава.

В момента се търси съдействие от държавната агенция за закрила на детето.

Идвайки в България, майката не е могла да удостовери нито месторождението на детето, нито дори неговите имена. Тъй като наскоро се е преместила да живее във Ветово, със случая са се заели социалните служби там.

Търси се съдействието и на Държавната агенция за закрила на детето за установяване на вписване в Гърция, за да може след това да му се издаде ЕГН.

В момента момчето не може нито да бъде записано в училище, нито да има личен лекар.