Разпореждане за премахване на складираните отпадъци на площадката на бившия комбинат за целулоза и хартия в община Мизия изпратиха до фирмата собственик от РИОСВ във Враца, съобщи "24 часа".

С писмото се уведомява представителя на фирмата "ЕкоРе", че до месец трябва да премахне отпадъците, които са складирани на площадката.

Става въпрос за балираните отпадъци от пластмаси в Мизия. В разпореждането се казва, че ако то не бъде изпълнено в определения срок, екоинспекцията ще отнеме на фирмата разрешителното за подобна дейност.

"ЕкоРе" има издаден регистрационен документ, че до една година може да се съхраняват на площадката пластмасовите отпадъци, при условие, че извършват дейност по оползотворяването им. Досега обаче такава дейност не била извършвана. След проверка на инспекцията станало ясно, че боклукът е докаран от площадка на ТЕЦ "Република" край Перник.

На площадката в Мизия са складирани над 400 т балиран полиетилен, а голяма част от тях са били дълго време на открито, което също противоречало на издаденото разрешително. След като инспекцията веднъж наложи глоба на фирмата, повечето бали са били преместени в закрити складове.