Окръжният съд в Добрич потвърди отстраняването от длъжност на изпълнителния директор на местното ВиК дружество, съобщава Нова телевизия.

До временната мярка се стигна заради досъдебното производство, по което изпълнителният директор е привлечен като обвиняем.

Според прокуратурата в качеството си на управител на акционерното дружество обвиняемият е изградил съоръжение за водоползване от река Батовска, което нарушава Закона за водите.

Отстраниха временно от длъжност шефа на ВиК-Добрич

Отстраниха временно от длъжност шефа на ВиК-Добрич

Съдът уважи искането на прокуратурата

Съдът посочва, че обвинението е за умишлено престъпление от общ характер като е налице и служебна зависимост на основните свидетели по делото - работници и служители на ВиК дружеството.

В решението си съдът коментира и данни за оказано от обвиняемия давление във връзка с показанията на някои от свидетелите.

Решението на Окръжния съд е окончателно.

Искат отстраняване от длъжност на шефа на "ВиК"-Добрич

Искат отстраняване от длъжност на шефа на "ВиК"-Добрич

Изградил съоръжение за използване на повърхностни води в нарушение на Закона