Членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) одобриха становище за отстояване на независимостта на съдебната власт от медийни публикации. Това стана с 10 гласа "за" и 2 гласа "против" по време на днешното заседание на съдиите във ВСС.

Становището изразява принципна позиция по отношение на медийни публикации и коментари от представители на държавната власт, с които се засяга независимостта на съдебната власт, безпристрастността, компетентността на съдебните органи, както и вътрешното убеждение и личността на българския съдия. Припомняме, поводът е конфликт след съдебно решение, осъждащо сайта "Пик" за публикации за Емил Джауд Джасим, учител и член на партията "Да България".

"Водени от своето вътрешно убеждение и по силата на правомощията ни определени със Закона за съдебната власт, членовете на Съдийската колегия, категорично заявяваме, че ще реагираме при всеки опит за въздействие и посегателство срещу независимостта на съдебната власт, съда и всеки български съдия.
Призоваваме българското общество, законодателната и изпълнителната власт да ни подкрепят в противопоставянето на системните публични атаки и обругаването на съда", се казва в становището на съдийската колегия на ВСС.

Според магистратите са недопустими публични коментари по съдебни актове, подлежащи на инстанционен контрол, когато същите не съдържат обоснована критика с конкретни факти, данни, обстоятелства и правни аргументи, а единствено употреба на епитети, квалификации и внушения, които накърняват, както независимостта на конкретния съдия, така и неговото лично достойнство, професионална репутация и доброто му име.

"Налагащата се практика да се коментират и интерпретират съдебните актове през призмата на личността на съдията чрез груба, арогантна и обидна лексика са не само посегателство върху личността му, но и посегателство върху българската държавност, чийто представител е съда", се казва още в позицията.

Единодушно съдиите не са допуснали на днешното си заседание на Недялко Недялков - управител и собственик на "ПИК НЮЗ" ЕООД и Звездомира Мастагаркова - главен редактор на сайта. Двамата са депозирали молба за присъствие при обсъждането на проекта на становището.

Мотивите на магистратите са, че липсва конкретика в депозираната молба. Същевременно има и възможност заседанията на Пленума на ВСС и колегиите да се проследяват в реално време, он-лайн чрез интернет сайта на Съвета, както и в предвидената зала за журналисти в сградата на Съвета.

Припомняме, вчера съдиите от СРС излязоха с декларация в защита на своя колега Силвия Хазърбасанова, която е обект на медийна кампания, в която се разпространяват абсолютно неприемливи, унизителни за личното й достойнство квалификации по повод постановено от нея съдебно решение по дело.

Съдиите от СРС визират факта, че журналисти причакват съдия Хазърбасанова пред съдебна зала с въпроси, свързани с постановеното от нея решение и извън всякакви правила за приличие я преследват по коридора. Освен това медията е публикувана снимка на съдия Хазърбасанова пред дома й, заедно със съпруга й.

"Считаме проследяването на български съдия до дома му, заснемането му в присъствието на семейството му и навлизането без разрешение в личното му пространство за абсолютно недопустимо в правова държава. Подобно поведение няма връзка с никакво журналистическо разследване, а е обикновен опит за сплашване и притесняване на съдията. Още повече - когато медията е страна по дело, разгледано от същия съдия, решението по което подлежи на обжалване пред горестоящия съд."

В декларацията се призовава ВСС да вземе всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на съдия Хазърбасанова и нейното семейство.