Санкционират община Дупница за установени нарушения на закритото депо, съобщават от РИОСВ-София.

Във връзка с получени сигнали за задимяване и неприятен мирис в Дупница незабавно е извършена проверка от експерти на РИОСВ - София, при която е констатирано, че неприятните миризми са в резултат на самозапалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци.

На площадката на депото не е осигурено достатъчно количество земни маси, което е предизвикало самозапалване на депото. Към момента на проверката пожарът не бил потушен.

Община Дупница е сезирала Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението за предприемане на съответните действия.

На място ще бъде позиционирана специализирана лаборатория на Изпълнителна агенция по околната среда, която ще измери показателите за качеството на атмосферния въздуха в района. Резултатите от измервянето ще бъдат допълнително оповестени.

За установените нарушения ще бъдат предприети съответните административнонаказателни мерки.