От "Антикорупционния фонд" (АКФ) сезираха прокуратурата за скъп наем на сградата, където е Административния съд - София област, съобщиха от АКФ.

Сградата е на столичната улица "Съборна" № 7. Помещенията първоначално са наети от Правосъдното ведомство по времето на министър Миглена Тачева, с договор № 15-00-566 от 15 октомври 2007 г.

Откриват новата сграда на Върховна прокуратура

Откриват новата сграда на Върховна прокуратура

Новите работни помещения ще бъдат открити от министъра на правосъдието Миглена Тачева

Към онзи момент сградата е наета за нуждите на съдебната власт срещу цена от 16 евро на квадратен метър. От антикорупционния фонд се позовават на публичните данни, към датата на подписването на договора, според които средната цена за квадратен метър в района на "Съборна" е била 11.38 евро.

Договорът, сключен от Министерството на правосъдието обаче, е за доста висока над средната стойност, като се има предвид и значителната обща площ на сградата - 2399.57 кв. м.

С влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България /ДВ бр. 100/18.12.2015г./ и Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /ДВ бр. 28/08.04.2016г./ недвижимите имоти на съдебната власт преминават в управление на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Това е причината от ВСС да сключат нов договор № ВСС-4637/30.03.2017г. за наем на сградата на ул. "Съборна" №7. Сградата е собственост на "Транслат" АД. И при този договор наемната цена остава непроменена от тази на последния анекс към договора между Министерството на правосъдието и "Транслат" АД или 13,50 евро на квадратен метър.

От ВСС отговарят на запитване на АКФ, че средната наемна цена за района, по времето на подписване на договора, е била 7,89 евро на квадратен метър.

Подписаният от ВСС договор е на почти двойна цена. Твърдяната причина за сключването на тази, както изглежда, неизгодна сделка, е че не бил наличен друг имот в района, който да може да осигури работна площ на едно място за работата на администрацията на ВСС, Административен съд - София Област, Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура - град София. От ВСС не изясниха какво налага тези звена на съдебната власт, които се помещават на "Съборна", да се намират точно в този район, пишат от форума.