Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство по повод депозиран сигнал от главния прокурор Иван Гешев за шестима членове на Висшия съдебен съвет. Петима от тях са от софийската колегия, а един от прокуроркската колегия на ВСС.

Новината съобщи на брифинг в Съдебната палата говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Досъдебното производство разследва дали е злоупотребявано с централизираната информационна система за разпределение на делата и ако има - от кого. Разпитани са първите свидетели - хората, ангажирани с поддръжката на сървъра. Досъдебното производство е взето на специален надзор от ВКП, ще бъде информирана и Европейската комисия.

"Прокуратурата ще бъде безкомпромисна при осъществяване на фактите по разследването. На карта е подложено доверието на цялото общество в една от трите власти - съдебната власт", даде да се разбере Милева.

"Във ВСС е получен доклад за извършен одит на сигурността на централизираната информационна система за случайното разпределение на делата. При извършване одита са констатирани множество слабости в системата, които биха дали възможност за манипулация на случайното разпределение на делата, обясни тя.

Сийка Милева поясни, че чрез системата определено дело може да бъде разпределено на определен съдия. Установено е, че системата е уязвима и е възможно до нея да имат достъп и неоторизирани лица, без да притежават квалифициран електронен подпис.

"Съществува възможност потребител с достъп до един съд да има възможност да разпределя делата на друг съд или други съдебни инстанции. Например - потребител с достъп до Районен съд - Враца има възможност да разпределя делата на районните съдилища в София, Велико Търново, Димитровград", акцентира прокурор Милева.

В сигнала до главния прокурор се казва още, че членовете на ВСС посочват, че откритите уязвимости могат да бъдат експлоатирани дори и от лица, които имат слаби компютърни умения. Прокуратурата била уведомена и за друг важен момент - външният одитор, на когото кадровият орган е възложил проверката, не му е било осигурен пълен достъп до сървъра на системата, който се намира във ВСС.

"Достъпът е отказан от служителите на администрацията на съвета и по-конкретно от неговите ИТ специалисти. Този пълен достъп е от изключително значение за разкриване на обективната истина и би позволил да се установи кой и кога е имал достъп и има ли нерегламентирано добавяне или изтриване на IP адреси на ползватели, които не би следвало да имат достъп до системата", отбеляза прокурор Милева.

По-рано днес прокурор от Софийската градска прокуратура заедно с експерт били във ВСС, за да получат пълен достъп на данните, които са от съществено значение за разследването.