55 % от трудоспособното население в България изобщо не спортува.

Не спортуват и 1/3 от младежите на възраст от 18 до 25 години, 48% от хората на възраст между 26 и 35 години, приблизително 57% от хората на възраст между 36 и 45 години, 2/3 на възраст между 46 и 55 години и почти 71% от хората между 56 и 65-годишна възраст.

Т.е. спортната активност намалява все повече и повече с нарастванато на възрастта. Като цяло българите знаят, че трябва да са физически по-активни, но не проявяват нужното усилие за това.

Това сочи национално проучване, направено сред 1200 български граждани на възраст между 18 и 65 години, относно степента на тяхната информираност за нуждата от физическа активност и системни спортни занимания.

Проучването е част от проекта „Никога не е късно за ново начало", реализиран от Министерството на физическото възпитание и спорта, който е на стойност 3 423 275 лева, осигурени по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския финансов фонд.

В рамките на изследването на физическата дееспособност на българина ще се проведат 3 самостоятелни изследвания, включващи общо 1600 души от цялата страна.

Ще бъдат изследвани 800 човека в активна трудоспособна възраст, 300 работници и служители със специфичен риск за здравето и намалена двигателна способност, т.е. на такива с високо наднормено тегло, хипертония, а третата група са 500 човека - служители със силно намалена двигателна дейност на работното място.

За провеждане на това изследване ще се използват 3 национални представителни извадки - по признаците пол, възраст, образование, позиция на пазара на труда, принадлежност към групи на неравностойно положение.

Очакванията на ръководителя на проекта Таня Костова са, че след реализацията на проекта повече хора ще разберат, че за всеки има ново начало и че никога не е късно за ново начало. „Трябва спортът да стане начин на живот от най-ранна детска възраст и то по примера на по-големите", категорична е тя.

Проектът касае възрастови групи от 18 до 65 години - това са майките, както и бабите на малките деца, на които да се дава пример виждат какво трябва да се случи с техния живот, за да бъде той по-качествен.

В рамките на проекта се предвиждат изследвания на здравния статус на хората, които ще бъдат направени от медицински лица и чрез попълване на анкетни карти за самооценка, поясни Петър Живков, който е директор в МБМД.

Ще се изследват и показателите за физическо развитие - сила и функционалност на организма. Резултатите ще бъдат сравнени с предишни данни за България и с данни за други европейски страни.

След като се направят изследванията и се дадат стратегически насоки, ще има кампании за популяризиране на спортуването, допълни Таня Костова.

Работодателите също трябва да са наясно, че за да имат добри служители, те трябва да са здрави, каза още тя и подчерта, че целта на проекта е хората да разберат колко е важно да се спортува, за да бъдат здрави, тъй като това е качество на живот.