Лидерът на партия Атака Волен Сидеров осъдиАндрей Райчев за това, че в предаване на БНТ го е нарекъл фашист.

Предаването е било излъчено на 26 февруари  2007.

В него Ралчев  е отправи куп нападки и неверни твърдения по адрес на председателя на Атака.

Софийският районен съд е наложил на Андрей Райчев най - тежкия размер административна глоба.

Според закона "който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му препише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание".