Синдикалната федерация на служителите в МВР - СФСМВР, се обръща с отворено писмо до народните представители по повод второ четене на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Отделно синдикат "Огнеборец" към КНСБ също се обръща към медиите, държавните институции и парламента в частта на закона свързана с пожарната безопасност.

СФСМВР са притеснени, че в проектите, които ще се разглеждат и гласуват, присъстват най-малко два обезпокоителни текста. Първият се отнася до минималния брой пожарникари в екип. 

"Притеснително е, че ръководствата на МВР и на ГДПБЗН, променят мнението си. До вчера се поддържаше приетата през 2015г. норма за трима пожарникари в екип, която влезе в сила от 1 август, а днес вече се приема, че екипът може да е от двама. Какво се промени, за да се взема такова решение!? Ако от МВР не могат да отговорят на този въпрос, то да отговорят на обратния въпрос - с какви мотиви е прието решението за трима в екип и защо сега се променя", питат от синдикат "Огнеборец".

"Уважаеми народни представители, не е нужно да сте експерти, за да стигнете до очевидната истина - в по-малките населени места температурата на горене не е по-ниска, нито отделяните при горенето газове са по-малко токсични, отколкото в големия град", обясняват СФСМВР.

"Ръководството на МВР и на ГДПБЗН твърдят, че проблемът може да се реши с назначаването на 200 или 300 пожарникари. Ако това е вярно, наистина не съществува никаква необходимост "изключението", което се предлага, да намери място в Закона. Противното би означавало да допуснете да се излагат на сериозен риск животът и здравето на българските огнеборци, при това без каквато и да е полза за засегнатите от пожари и бедствия български граждани. Отделно съществува рискът подобно "изключение" да се превърне в практика", допълват синдикатите.

На второ място се предлага да се разширят функциите на работещите по трудово правоотношение сътрудници по охраната в МВР. Би трябвало да се има предвид, че става дума за служители без полицейски правомощия, без съответните изисквания за започване на работа в Министерството, без специализирана подготовка. На тях се предлага да бъдат възложени функции, изпълнявани по принцип от държавни служители в МВР - полицаи, обясняват от СФСМВР.

Допълват, че това предложение може да се разглежда единствено като опит да се решат кадрови проблеми на МВР, чрез назначаване на цивилни служители, работещи по трудово правоотношение, вместо чрез попълване и увеличаване, където е необходимо, на щата на униформените полицаи. Това не може и няма да доведе до подобряване на резултатите от борбата с престъпността и опазването на обществения ред, смятат от СФСМВР.

"Обръщаме се към Вас с призив и настойчива молба да не допускате поредния пробив в системата за вътрешна сигурност ... Палиативното решение - доколкото изобщо може да бъде решение - което Ви се предлага да приемете, не само няма да реши проблемите в сектор Сигурност, но в по-дългосрочна перспектива допълнително ще ги задълбочи", апелират синдикатите на МВР.