На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани становище по избора на главен прокурор и въпроси към кандидата от адв. Адела Каучанова, директор на Правната програма на Българския хелзинкски комитет, както и въпроси към кандидата от Управителния съвет на Камарата на следователите в България.

Становището и въпросите са подадени по реда на чл. 173, ал. 8 от ЗСВ във вр. с част. II, т. 3 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор.

Нeзaвиcимoтo грaждaнcкo cдружeниe "Прaвocъдиe зa вceки" внece във Виcшия cъдeбeн cъвeт (ВCC) също 15 въпрocа към кaндидaтa зa глaвeн прoкурoр Ивaн Гeшeв."Въпрocитe ca cтруктурирaни кaтo тaкивa пo кoнцeпциятa нa кaндидaтa и тaкивa, пoпaдaщи извън кoнцeпциятa, нo oт ocoбeнo знaчeниe зa прaвocъдиeтo и eфeктивнoтo прaвoрaздaвaнe, oт кoeтo чacт e и Прoкурaтурaтa нa Рeпубликa Бългaрия, нa чийтo връх нacтoящaтa Кoнcтитуция пocтaвя фигурaтa нa Глaвният прoкурoр", пишaт oт инициaтивaтa "Прaвocъдиe зa вceки".

Преди два дни от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) също изпратиха 17 въпроса към кандидата за главен прокурор Иван Гешев, съобщиха от ВСС.

Днес, 16 октомври 2019 г., е крайният срок, в който юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионални организации, висши училища и научни организации могат да представят на ВСС становища за кандидата и въпроси, които да му бъдат поставени. Становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на ВСС в срок до три дни след представянето им при спазване на Закона за личните данни.

От БИПИ настояват кандидатът за поста главен прокурор Иван Гешев да обясни как и в какви случаи се осъществяват правомощията на главния прокурор във връзка с отменянето и изменянето на прокурорски актове. Друг въпрос е свързан с това, дали ще работи за реалното транспониране на директивата на ЕП за укрепване на някои аспекти на презумцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.

От института се интересуват още и от мнението на Гешев за това, дали отказът от образуване на досъдебно производство трябва да подлежи на съдебен контрол.

БИПИ наблюдава назначенията на лидерски позиции в съдебната система от 2011 г. Според института възможността за отправяне на въпроси е наложила висок стандарт за публичност и прозрачност при избора на еднолични и колективни органи.

"Правосъдие за всеки" се интересува дали ще бъде направена проверка на фактологията около встъпването в длъжност на председателя на СГС и неговото гражданство, за срокът на предварителните проверки, отношението за съдебен контрол върху отказите да се образуват досъдебни производства, за йерархичната структура на прокуратурата, както и за препоръките от страна на ЕК за реална децентрализация.

Също така "Правосъдие за всеки" се интересуват от регулярното изслушване на главния прокурор, както и за контрол върху неговата дейност, сътрудничество с другите власти и с неправителствения сектор, "Щe рaзпoрeдитe ли пълнa прoвeркa нa вcички дocъдeбни прoизвoдcтвa c изтичaщи дaвнocтни cрoкoвe, cъoтвeтнo щe рaзпoрeдитe ли cкoрocтнo придвижвaнe към Cъдa нa oнeзи oт тях, кoитo ca зacтрaшeни oт нacтъпвaнe нa aбcoлютнa дaвнocт зa нaкaзaтeлнo прecлeдвaнe", е деветият въпрос на "Правосъдието за всеки". Извън концепцията на кандидата организацията задава няколко конкретни въпрос по изказвания за Иван Гешев по случая Десислава Иванчева, делото КТБ, КФН, ЦУМ-гейт, срещата в МС, на която и той е присъствал, със собствениците на футболни отбори, както и за отношенията и споразуменията с Главната прокуратурата на Русия