Постъпилите дела в Специализирания наказателен съд през 2020 г. са 6 418 дела. От тях 174 са същинските дела и 6244 частните дела. 45 са установените присъди, 42 дела са прекратени и 77 дела, решени със споразумение. Броят на съдените хора са 290, като 220 са осъдените и 70 са оправданите. Спецсъдът остава най-натовареният окръжен съд в страната, призна ръководителят на специализирания наказателен съд Мариета Райкова при представянето на годишния доклад за работата на съда.

През 2020 г. годината разгледаните дела са 1 363. Основният вид разглеждани дела са в съответствие с базовата достъпност на съда - организираната престъпност.

2.81% от делата остават недовършени в Специализирания наказателен съд.

Общият брой дела във връзка с налагането на запори и възбрани - 28 броя, като тях влизат и такива дела за изпиране на пари.

Годишния доклад за работата на Апелативния специализиран наказателен съд през 2020 г. бе представен от неговия председател Георги Ушев. От 1 януари 2020 до 31 декември 2020 г. в Апелативния специализиран наказателен съд са постъпили 680 дела. 720 са били през 2019 г.

628 са разгледаните въззивни частни дела при 647 за 2019 г.

Проведени са 608 съдебни заседания при 732 за 2019 г. Общият брой часове е 2124 часа на всички съдии. През 2020 съдът е разгледал 751 дела, от които 115 въззивни общ характер и 636 въззивни частни дела. 105 дела от въззивните дела от общ характер е проведено въззивно следствие и общият брой разпитани свидетели са над 600. Общият брой на томовете по дела 36 506.

4 171 от тези тома са постъпили с класифицирана информация, 67 са направените искания по закона за СРС - 61 са разрешенията и 6 са отказите. Близо 60% са потвърдените присъди близо 30% са отменените и близо 15% са изменените присъди.

Близо 90% от разгледаните дела, което е 672 броя дела са приключени от съдиите на АСНС.

Изменените от ВКС актове в НК са 5. По три от тях корекцията се изразява в намаляване на наказанието лишаване от свобода, един е ревизиран, по една присъда едно от общо петте престъпления, извършени от седем подсъдими е преквалифицирано в по-леко наказуем състав.

Припомняме, отчетът на специализираните съдилища идва след като в 45-то Народно събрание от "Демократична България" внесоха законопроект за изменение на ЗСВ, който предвижда като част от съдебната реформа закриване на специализираното правосъдие. След инициативата започна безпрецедентна кампания от страна на институциите и прокуратурата в защита на институцията.

Резултатът от въззивната и касационна проверка в Специализирания наказателен съд са 24 потвърдени и изменени присъди, 8 броя отменени присъди и върнати за ново разглеждане и 8 броя присъди, по които е постановена нова въззивна присъда, касаещи отделен подсъдим или отделни обвинения. Издадени са 2 908 разрешения по закона за специалните разузнавателни средства и са постановени 194 акта.

"Ние, честно казано не сме очаквали подкрепа от него (от председателя на ВКС Лозан Панов - б.р.). Нищо изненадващо". Така председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев отговори на въпрос дали е очаквал подкрепа от Лозан Панов по темата "за" или "против" спецправосъдието.

По думите му функцията на ВСС е да отстоява и да защитава независимостта на съдебната власт. Когато са налице опити с внасяне на законопроекта, с които се нарушава съдебната власт ВСС трябва да реагира адекватно, а кадровият орган го направи, подчерта Ушев.

Той не се притеснява за статута на специализираните съдилища, но това, което притеснява магистратите, е накърняване на тяхната независимост при разглеждането на делата.

Съдия Мариета Райкова, ръководител на Специализирания наказателен съд, посочи, че не разчита на правилното решение и на такъв тип подкрепа, а на проява на разум от законодателя и вносителя. Единствената възможност, предвидена за всички съдии да не догледат делата си, е дисциплинарно нарушение, каза още тя.