Заместник- кметът на община "Родопи" Владимир Маринов подаде сигнал до главния прокурор Иван Гешев за законността на изграждането на църквата "Света Вмчца Марина" в село Златитрап, съобщи БНР. 

През 1992 година с решение на Общински съвет "Родопи" е отстъпено безвъзмедно право на строеж на Българската православна църква за изграждане на парк за обществено ползване и храм-паметник в землището на село Златитрап. Площта, която е предоставена е 200 кв.м.

Две години по-късно тогавашният кмет на община "Родопи" издава заповед и разрешение за строеж, с което на църковното настоятелство при храм "Света Вмчца Марина" е разрешено изграждане на християнска православна църква.

Строителството започва, но до този момент църквата все още е единствено на груб строеж.

През 2018-та година в общински съвет "Родопи" постъпва заявление от фондация за изменение на влезлия вече в сила ПУП за предоставения преди 26 години безвъзмездно терен.

Според сигнала на общината до прокуратурата фондацията не притежава активна легитимация и следователно няма законово право да иска каквито и да било промени.

Въпреки че строителството видимо е спряно, съмнителната фондация продължава да събира пари за строежа на църквата.

Управителят на фондацията Запрян Писанов преди време е бил отлъчен от Българската православна църква. В момента той бил нелегитимен свещеник.

Искането е въпросната фондация да бъде проверена, а Запрян Писанов да бъде изваден от имота.

Целта е имотът и правото на строеж да бъдат върнати във владение на Пловдивската митрополия, а строежът на храма да бъде завършен, изцяло по изискванията на православната църква.