Срокът за проучвания и търсене на нефт и природен газ в Черно море беше удължен с две години. Това стана ясно от решението на правителството, с което министерски съвет прие искането на титулярите на разрешението - Тотал, ОМВ и Репсол да продължат търсенето в "Блок 1-21 Хан Аспарух".

Блокът се намира в изключителна икономическа зона на България в дълбоко Черно море. "Блок 1-21 Хан Аспарух" се проучва на база договор, който изтече края на януари.

През двегодишното удължаване на срока ще бъдат извършени допълнителни геолого-геофизични работи и сеизмични изследвания на обща стойност 3 млн. евро.

Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта "Чуката" също беше одобрено на Министерски съвет.

Местността е разположена на територията на община Ивайловград. Тези проучванията ще се извършват от "Източни ресурси" ООД. Срокът на разрешението е 3-годишен, а дружеството ще вложи минимум 454 хил. лева в проучвателните дейности, които ще се осъществяват при ограниченията на законодателството и заплащане на нормативно определените такси и обезпечения.