Министърът на правосъдието е освободила от длъжност директорите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и на дирекция "Българско гражданство".

Със заповед на министъра на правосъдието Мария Павлова, е уволнен главен комисар Гергана Георгиева, главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Мотивите за отстраняването са несъвместимост с изискванията за назначаване на длъжността, съобразно чл.10, ал.2, т.5; чл.13, ал.1; чл.19 ал.2 и ал.1, т.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка с чл.36, ал.6, т.4 от Закона за МВР. За временно изпълняващ длъжността е назначен старши комисар Свилен Цветанов, досегашен заместник-главен директор на дирекцията.

От заеманата длъжност и.д. директор на дирекция "Българско гражданство" е освободена и Марияна Асенова.

Образувано е дисциплинарно дело по допуснати от Марияна Асенова нарушения на служебните задължения, които са констатирани в доклади за извършена проверка от Инспектората по чл.46 от Закона за администрацията от държавния служител.
Дисциплинарният съвет на Министерството на правосъдието е образувал делото срещу Асенова в качеството й на главен експерт в дирекцията.