Върховният административен съд образува 5 дела по жалби на физически лица срещу заповеди на министъра на здравеопазването относно извънредното положение. Делата ще бъдат насрочени за разглеждане в отрити съдебни заседания след обнародване на обявления за оспорванията в "Държавен вестник".

Сред заповедите, които се оспорват в съда, са разпореждането за задължително носене на предпазни маски на обществени места, за задължителна 14-дневна карантина на завърнали се от чужбина български граждани, за забрана за събиране на повече от двама възрастни на закрити и открити обществени места, както и за обявяване на грипна епидемия от 6 до 11 март.

Носенето на маски - от утре задължително

Носенето на маски - от утре задължително

Мярката ще важи до 26-ти април, включително

С решение от 15 април съдът е отхвърлил искането за спиране на изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, касаеща поставянето под задължителна 14-дневна карантина на завърнали се от чужбина български граждани.

С решение по същото дело от 16 април съдът е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок да представи документ за внесена по сметка на "Държавен вестник" такса за обнародване на обявления за оспорванията по реда на чл. 181, ал. 1 от АПК в размер на 20 лева за всеки оспорен общ административен акт.

При неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено. След отстраняване на нередовностите, оспорванията ще бъдат публикувани чрез обявления в "Държавен вестник", като се посочи номера на образуваното дело, датата, часът и номерът на залата, в която ще се проведе откритото съдебно заседание.

Прокуратурата пита Ананиев и Маринов как следят да не се събират възрастни на обществени места

Прокуратурата пита Ананиев и Маринов как следят да не се събират възрастни на обществени места

Разпореждането е на главния прокурор