Върховният административен съд потвърди наложена от Комисията за защита на конкуренцията имуществена санкция на "Данте Интернешънъл" СА в размер на 137 887,44 лв. за нелоялно привличане на клиенти (чл. 36, ал. 3 от ЗЗК), във връзка с провеждането на рекламна кампания под надслов "Спечели екскурзия до Канарите".

Производството пред Комисията е образувано по повод постъпили сигнал и жалба от потребители относно недобросъвестни действия от страна на "Данте Интернешънъл" СА, във връзка с организирана и рекламирана игра-томбола на онлайн магазина на еМАГ.

Организаторът обещава да даде на печелившия участник награда - екскурзия за двама до Канарите, остров Тенерифе. Участието в играта, проведена в периода 28 юли-17 август 2014 г., е обвързано с покупка на минимална стойност от 100 лева от онлайн магазина еМАГ.

Комисията установява, че стойността на наградата, която ДАНТЕ обещава, надвишава значително цената на продавания продукт по приетите с Решение № 55/21.01.2009 г. на КЗК критерии.

Вследствие на подобно поведение се увреждат интересите на конкурентите, поради което тези способи за привличане на клиенти са недопустими и се санкционират по ЗЗК.

Върховният административен съд изцяло потвърждава изводите за наличие на нарушение, установено от Комисията.