10 000 касови апарати на вносители, производители и търговци с лекарства трябва да бъдат свързани с електронните системи на НАП до края на август 2011 г.

Това стана ясно на среща между вицепремиера Симеон Дянков, ръководството на приходната агенция и представители на фармацевтичния бранш.

По-краткият срок от предвидения в действащата наредба е продиктуван от данъчните рискове, които съществуват в бранша, от нелоялната конкуренция и високия дял на сивия сектор в търговията с лекарствени средства, посочват от НАП.

От там допълват, че по инициатива на браншови организации в търговията с лекарства се обмисля и предложението да се въведе електронна система, която да следи не само отчитаните обороти на търговците, но и физическото движение и складовите наличности на медикаментите в оборот в страната.

Идеята ще бъде дискутирана първо на експертно ниво, преди правителството да вземе отношение по реализирането й, стана ясно на срещата.

Към момента има около 8000 касови апарати с изградена дистанционна връзка с НАП, от които 3200 на бензиностанции. Все още обаче за над 190 000 фискални устройства на регистрирани по ДДС компании предстои да създадат електронна връзка със сървърите на НАП.

Представители на правителството и агенцията ще провеждат срещи с фармацевтичния бранш на всеки три седмици, за да гарантират, че свързването на всички касови апарати в сектора ще се случи не по-късно от края на август.