Районен съд - Бургас взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Владимир Г., привлечен като обвиняем за извършени три престъпления - противозаконна повреда на чуждо имущество, хулиганство и възпрепятстване на полицейски служители да изпълнят задълженията си.

Владимир Г. е привлечен като обвиняем за това, че на 31 август в Бургас, в условията на продължавано престъпление, противозаконно повредил чужди движими вещи - игрални автомати, лаптоп, компютър в две игрални зали "Елит" и "Версай", всички повредени вещи на обща стойност около 17 800 лв.

За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода" до 5 години.

Владимир Г. е обвиняем и за това, че на същата дата и място, в условията на продължавано престъпление и в съвкупност с гореописаното деяние, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи неуважение към обществото, като блъскал и чупел намиращите се в игралните зали движими вещи и удрял безразборно гражданите.

Наказанието за това деяние е до 2 години "лишаване от свобода" или "пробация".

Владимир Г. е привлечен като обвиняем и за това, че противозаконно пречил на органи на властта да изпълнят задълженията си, като след многократно издадено устно разпореждане "Спри на място!" не изпълнил същото, направил опит да избяга, с цел да осуети разкриването на престъплението и оказал яростна съпротива при задържането му

Предвиденото в закона наказание за това престъпление е "лишаване от свобода" до 3 години или "глоба" от 500 до 2 000 лв.

Отчитайки ранния етап на разследване, Бургаският районен съд прие, че в случая е налице обоснованото подозрение обвиняемият да е съпричастен към престъпленията, за които му е повдигнато обвинение. Отбелязаните от защитата несъответствия на част от показанията на свидетелите - очевидци, по мнението на съда не разколебават това подозрение.

Според Бургаският районен съд действително обвиняемият е реабилитиран за предишните си осъждания и има постоянен адрес. Наличните по делото доказателства обаче показват, че Владимир Г. не е бил установен за призоваване в качеството на обвиняем по друго наказателно производство през 2020 г., поради което е бил обявен за общодържавно издирване. Това производство е възобновено след процесните събития, което показва на съдебната инстанция, че обвиняемият не е бил издирен в продължение на шест месеца.

Районен съд - Бургас прие, че е реална опасността и Владимир Г. да извърши престъпление ако не бъде задържан под стража, тъй като спрямо него е налице висящо наказателно производство, отново за повреда на игрални автомати в игрална зала.

За съда извършените деяния са с по-голяма обществена опасност предвид времето, мястото, начина на извършване на деянията и интензитета им, както и изразена безпричинна агресия. Посочените обстоятелства формираха в съда и извод за висока степен на риск от извършване на престъпление, ако обвиняемият бъде на свобода.

Определението на Районен съд - Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред въззивна инстанция в тридневен срок.