В цялата страна започват стъпаловидните протестни действия на фармацевтите. Те са срещу приетия от Министерски съвет на 20 април 2011 г. законопроект за лекарствените продукти в хуманната медицина и липсата на прозрачност в управлението на националната лекарствена политика, припомня БиТиВи.

Решението бе взето на извънредно заседание на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз на 27 април 2011 г.

Аптеките ще бъдат затваряни за час-два, като районните колегии ще преценят кои аптеки кога ще протестират, без да бъдат накърнявани правата на пациентите.

БФС настоява промените в закона да се извършат след съгласуване със съсловните организации. От съюза изразяват категоричното си несъгласие за предвидената в закона възможност в аптеките да работят хора с нефармацевтично образование.

Съюзът не приема и премахването на ролята на Висшия съвет по фармация в издаването на разрешения за търговия на дребно с лекарства