Представям ви една от най-големите находки за тази година.

С тези думи проф. Николай Овчаров показа на журналистите глинена плочка, датираща според него от 5-хилядната година преди Христа - ранната каменно-медна епоха, чиято лицева страна е запълнена плътно с пиктографии.

Овчаров уточни, че плочката не е открита по археологичен път, а му е предадена от „български родолюбец", който я притежава от години.

Находката е направена преди около 20 години, като нямаме точна яснота къде е окрита, но най-вероятно тя е добита в някоя от могилите на тракийската низина, категоричен е археологът.

Находката е с размери 7 на 8 см и дебелина 1.5 см., лицевата й страна е разделена на 5 отделни части, като във всяка има по два графични елемента - ромбове, триъгълници, окръжности, но което е най-важното и уникалното, отбелязва Овчаров - човешка фигура с изправена напред ръка.

Идеограмите са издълбани дълбоко в плочката и са запълнени с бяла паста, добита най-вероятно от птичи изпражнения.

Ученият коментира, че все още не е ясно дали фигурата е изправена, защото ако плочката се извърти, то тя ще се окаже легнала, което може и да означава символ на човешко жертвоприношение.

При всички положения обаче, категоричен е Овчаров, тези знаци са натоварени с някакъв смисъл.

Археологът припомни споровете, възникнали от 1969 година насам, по повод двете други подобни плочки, открити по нашите земи - тази в Караново и в Градещница - това писменост ли е, или не.

Според редица учени това е протописменост - знаци с точно определено, познато на населението значение, представляващи началните етапи на една идеографична система.
Като, подчертава Овчаров, става въпрос за 2000 години преди откриването на каквато и да е друга писменост.

Според археолога едва ли ще може точно да се разчете, какво е посланието на плочката, но някои от знаците-символи може да бъдат тълкувани, като се има предвид, че предположенията на учените сочат означения за собственост, цифрови стойности, жертвоприношения и др.

за първи път се среща изображение на човешка фигураНай-вероятно подобни предмети са свързани с култови действия и са създавани от определен човек, предназначени за ограничен кръг от хора - най-вероятно жреци, които знаят тяхното значение.

Овчаров представи и своето тълкувание за част от изобразените знаци - кръгът при всички положения е свързан с култа към слънцето, триъгълникът с точка в средата изобразява женския полов органи и символизира плодородието, чийто символ е и ромбът с точка.

Може да се предполага, че находката представлява прототип на бъдещото сричково писмо от Средиземноморието, познато като Линеар А и Линеар Б, но датиращо няколко хилядолетия след времето към което се отнася настоящия предмет.

Едно е сигурно, заяви Овчаров, хората от каменната епоха са били с много развита култова система и отлични познания за заобикалящата ги природа.

Археологът информира, че предстоят изследвания, които със сигурност да докажат произхода на находката.
Самата плочка ще бъде предадена за съхранение в Националния археологичен музей в София.