Всеки читател, посетил Столична библиотека днес, ще получи подарък книга, съобщи БиТиВи. Инициативата е втора акция от кампанията „Прочети и подари".

Книгите са отчислени многоекземплярни издания от фондовете на библиотеката, както и лични дарения от приятели и издатели и очакват новите си собственици във фоайето на централната сграда на пл."Славейков" № 4.

24 октомври 1928 г. се счита за рождена дата на Столичната градска библиотека. Тогавашният кмет Владимир Вазов създава общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив.

Книжният фонд тогава е 5311 тома. От 1995 г. библиотеката е юридически самостоятелна организация на Столична община.

Съхраняваните днес в Столична библиотека и филиалите й фондове - около 1 000 000 библиотечни единици, осигуряват библиотечно обслужване на хиляди столичани, а изградената компютърна мрежа и Интернет предлагат достъп до библиографски, пълнотекстови и административни български и чужди бази данни.

От 2000 г. е и регионален културен институт с методични и организационни фунции по отношение на библиотеките от София-област.