Със стотици паради и празненства ирландците в родината си и по света ще отбележат деня на своя светец-покровител Свети Патрик.

Според легендата, денят на Свети Патрик се отбелязва на 17 март, когато се смята, че е починал светецът. Патрик е посветил живота си на мисията за покръстване на ирландците, като използвал трите листа на детелината, за да илюстрира християнската идея за Светата троица.

В разказите за Свети Патрик освен истина, има и много мистика и фантастика. Едно от вярванията е, че той възкресявал мъртви хора. Друго - че изнесъл проповед от едно възвишение и с нея пропъдил всички змии от Ирландия, където змии няма и никога не е имало. Макар първоначално да е бил католически празник, Денят на Свети Патрик се е превърнал по-скоро в светски празник.

Традиционен символ на Деня е детелината, която е емблема на Ирландия.