„Християнството е плод на префинена държавна пропаганда на Рим, твърди противоречиво приеманият американски изследовател на Библията Джозеф Етвил", пише британският Independent.

Идващата седмица той ще представи в Лондон новата си книга „Месията на цезаря: римският заговор за измислянето на Иисус" ('Caesar's Messiah: The Roman Conspiracy to Invent Jesus').

Етвил защитава теорията, че Новият завет е написан от римски аристократи през І век и че историята на Иисус Христос е изцяло изфабрикувана от тях, пише журналистът Роб Уилямс.

Той цитира публикация на сайта на изследователя: „Християнството може да се смята за религия, но на практика то е разработено и е използвано като система за контрол на умовете - да произвежда роби, които да вярват, че робството им е Божия повеля."

Етвил твърди, че римляните, уморени от безкрайните бунтове на еврейските секти, очакващи Месията-воин, прибегнали до психологическа война. Те създали конкурентна вяра - историята за „мирния" Месия, който призовава да „подадеш другата буза" и да си плащаш данъците.

Изследователят стигнал до това заключение, докато изучавал Новия завет паралелно с „Юдейската война" на Йосиф Флавий. Според Етвил последователността на събитията и местата, където уж е проповядвал Иисус, повече или по-малко съвпадат с последователността на местата и събитията от военната кампания на Тит Флавий, описани от Йосиф.

Ученият прави извода, че биографията на Христос е конструирана на базата на случили се по-рано истории, но в основата й е залегнала биографията на един от римските цезари.

Произведението на Етвил е една от многочислените т.нар. библейски конспиративни теории, скептично отбелязва в заключение Роб Уилямс.