Наличие на елементи, базови за биологичния живот, откриха американски учени в обикновената глина. Последните експерименти показват, че два важни компонента за възникването на живота – генетичният материал и клетъчната мембрана, са се съединили благодарение на глината, съобщава New Scientist.

Изучаването на монтморилонитова глина показало, че тя може съществено да ускори процеса на образуване на мембранните торбички, пълни с течност. Тези балончета, подобно на примитивните клетки, са способни да растат и да осъществяват просто делене.

Предишни експерименти пък доказаха, че глината спомага при съставянето на РНК от по-прости химически вещества.

Интересното е, че глината сама се оказва вътре в мехурчетата, смята Лесли Ориджел, специалист по произхода на живота в Института по бионауки в Сан Диего, Калифорния. Тези резултати са много интересни, тъй като бе намерена връзка между механизма на образуването на РНК и механизма на затварянето й вътре в мембраната, коментира той.

Генезисът на генетичния материал и образуването на клетъчната структура е “гореща” област за изследвания, но дълго време учените не можеха да намерят връзка между тези два процеса.

Генетичният материал има решаващо значение за появата на такива феномени, като наследствеността, мутациите и еволюцията, а пък мембраните са важни за физиологията на клетките, защото защитават вътрешността им, натрупват химически вещества за необходимите реакции и отделят нужните гени от ненужните.

Науката вече е доказала, че някои от компонентите на ДНК-подобните молекули и мембрани могат спонтанно да се образуват в резултат на химически реакции в космоса, както и при условията, съществували на Земята, преди възникването на живота. До момента обаче не е ясно как тези компоненти след това могат да се съединят.

Що се отнася до РНК, една от теориите решава този проблем, с необичайните свойства на монтморилонитова глина. Между отрицателно заредените слоеве на кристалите се образува положително зареден слой, в който интензивно се натрупват и съединяват в дълги вериги компонентите на РНК.

Учените решили да проверят може ли монтморилонитът да способства е за образуването на мехурчета от простите компоненти на мастните киселини. Оказало се, че глината ускорява 100 пъти процеса на образуване на мехурчетата.

Образуваните мехурчета често съдържат частици глина и могат да нарастват, поглъщайки още повече компоненти на мастните киселини.