Броят на болните от СПИН в Африка се увеличава, а лечението на вече заразените с вируса на ХИВ се забавя с катастрофални темпове.

Това се посочва в проучване на Института по обществено здравеопазване в Бостън, проведено в Африка и цитирано от Би-Би-Си.

Проучването е проведено в 13 африкански държави.

Данните от него показват, че лечението на  много от болните с антиретровирусните лекарства се забавя и пациентите се отказват от лекуването си. Това се случва най-вече поради голямата отдалеченост на клиниките, където се дават лекарствата, както и заради липсата на средства сред пациентите за медицински контрол.

В доклада се посочва още, че след две години от започването на програма по медицински контрол, едва 61 % от пациентите, болни от СПИН, са я продължили.

На някои места пациентите са принудени да изминават разстояние от по 8 километра до клиниките, а за много от тях това е невъзможно, най-вече от финансова гледна точка.