ООН предупреди за опасност от световна продоволствена криза, предаде Интерфакс.

Агенцията на ООН по храните и земеделието проведе извънредно заседание, посветено на ръста на цените на храните и хранителните продукти.

По думите на специалния докладчик на ООН по въпросите на храните Оливър де Шустер, „ръстът на цените на зърното през 2010 г. се дължи на пожарите унищожили посевите в Русия, поради което последва забрана за износ от страната на зърно."

Значителен ръст се отбелязва освен това и при пазарите на захар и семена за маслодайни култури.

Експерти отбелязват, че ръста на цените се дължи и на спекулации на стоковите пазари.