Земеделски производители от област Ямбол могат да кандидатстват за отпускане на средства по целевата субсидия на Държавен фонд "Земеделие" за произведен и продаден качествен пчелен мед.

Стойността на субсидията е 100 000 лв, предаде Дарик радио.

Настоящата субсидия може да се ползва от регистрирани земеделски производители, които са произвели качествен пчелен мед без остатъчни количества от антибиотици, сулфонамиди и ветиринарномедицински препарати или са продали произведеното количество на преработвателно предприятие, получило разрешение за износ, информират от местната власт.

За една година по всички краткосрочни финансови линии всеки регистриран земеделски стопанин може да получи до 130 000 лв.