2 448 лева е достигнала издръжката на четиричленно семейство през второто тримесечие на 2019 година. С шест лева е поскъпнала издръжката на живот спрямо първото тримесечие на годината. 87 лева е пък спрямо същия период на миналата година. Това стана ясно от думите на президента на КНСБ Пламен Димитров.

937 лева е средната нетна работна заплата в страната. По думите му тя трябва да е 1224 лева. Едни 300 лева ги няма в джоба на всеки, смята синдикалист номер едно.

Разликата между това колко получаваме и колко ни трябва, все пак в годините се стопява, показват данните на синдикатите. Устойчиво нараства средната работна заплата. Задържа се и тенденцията на силно изразена регионална диференциация на трудовите възнаграждения. Средните нетни трудови възнаграждения представляват едва около 50% от необходимия размер за издръжка в Благоевград, Видин, Кюстендил, Смолян, Хасково.

Необходимите средства за издръжка в София за четиричленно семейство са 3233 лева. В столицата са съсредоточени 33% от наетите в страната.

КНСБ обаче отчита поляризиране на доходите. 30.3% от домакинствата са с общ доход на лице до 348 лева или 2 185 милиона души живеят със средства, които са равни на официалната линия на бедност.

28,7% от домакинствата са с общ доход на едно лице над издръжката на живот.

Позитивното, според Пламен Димитров е, че плавно намалява броят на бедните лица, но все още той остава на високи нива. Над 1322 са пенсионерите, когото живеят с пенсия под прага на бедността.

За периода януари - май 2019 г. 18,9% от наетите по трудово и служебно правоотношение се осигуряват на размер над необходимия за покриване издръжката на живот (бруто 1579 лева).

От всички наети лица, около 1.971 милиона лица имат осигурителен доход по-нисък от необходимите за издръжката на живот.

Основният извод на синдиката е, че нискодоходните групи от населението изпитват все повече затруднения за покриване на разходите за консумация за вода, а водата е основна жизнена необходимост. Затова и КНСБ въвежда термина водна бедност. Те искат целево социално подпомагане на хората в риск от водна бедност.