Всички кравеферми от втора и трета група трябва да достигнат стандартите на ЕС до края на следващата година, съобщиха от пресцентъра на аграрното ведомство.

Затова е изключително важно фермерите да се възползват в максимална степен от възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, обясни зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която се срещна с представители на бранша и експерти от МЗХ.

На срещата се обсъждаха възможностите за модернизиране на животновъдните ферми, които предоставя Програмата за развитие на селските райони  2007-2013 г.

Сред основните въпроси, които животновъдите поставиха за обсъждане, бяха сроковете за разглеждане на подадените до момента проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР както и условията за кандидатстване по т.нар. гарантирани бюджети.

Стана ясно, че се предвижда да бъде комбинирана държавната помощ за производство и съхранение на сурово мляко с кандидатстването по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства". Фермерите ще имат възможност да ползват инвестиционен кредит от Държавен фонд „Земеделие" на референтен лихвен процент, след което трябва да попадат проект по ПРСР.

В допълнение към европейската субсидия животновъдите ще получават надбавка, която варира между 10 и 25% в зависимост от вида инвестиции и местоположението на животновъдните обекти, както и от това, дали кандидатите за подпомагане отговарят на условията за млади фермери.

Собствениците на кравеферми от първа група не са изключени от Програмата, подчерта Боянова.

Те могат да кандидатстват с проекти за обща конкурентоспособност по условията на извън гарантираните бюджети на мярка 121, както и да подават проекти по Нитратната директива.

След одобрението на шестото изменение на ПРСР от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия, ще бъдат осигурени допълнителни средства и за такива проекти.

Представителите на животновъдния сектор поставиха пред зам.-министър Светлана Боянова и проблемът с липсата на свободни мери и пасища.

Като възможен вариант за решение на този въпрос беше посочено участието на фермерите в търговете за отдаване под наем и аренда на земи от Държавния поземлен фонд, както и сключването на договори с общините за ползване на земи от общинския поземлен фонд.