Транспортното министерство готви 4 нови концесии, съобщи Инфорадио.

Засега няма да бъдат отчуждавани земи заради системата за сляпо кацане на летище София. До септември България трябва да защити 2-ра категория, обясни  министърът на транспорта Петър Мутафчиев.

Транспортното министерство вече е готово с 4 нови концесионни сделки, 2 от които скоро ще бъдат внесени за одобрение в Министерския съвет, съобши  министър Мутафчиев.