75% от българите подкрепят проучванията за шистов газ в България при гаранции за екосредата. Това съобщиха от икономическото министерство, основавайки се на национално представително проучване в периода от 6 до 12 януари тази година.

От агенцията, направила допитването - ESTAT, поясниха, че са анкетирали хиляда души на възраст над 18 години.

Междувременно, днес заседава икономическата парламентарна комисия, която трябва да разгледа предложенията за налагане мораториум върху проучванията и добива на шистов газ.

На въпрос „Каква, според вас, трябва да бъде позицията на българското правителство по проучването на шистов газ в България?" 64.8% от анкетираните отговарят „да го направи, ако има сигурност за екологията в районите на проучване", а 9.6% посочват отговор „да го направи задължително".

18.3 на сто от анкетираните се обявяват против проучването на шистов газ, дори и да има сигурност за екологията, а 7.4% не могат да преценят.

Относно добива на шистов газ, 57.9% от запитаните смятат, че при наличие на залежи, правителството трябва да разреши добива, ако има сигурност за екологията в района. Други 10.8% от хората изтъкват като водещи при решението на правителството - икономическите ползи от добива. 22.2 на сто се обявяват срещу добива, дори и да има сигурност за екологията.

Нагласите на българските граждани в подкрепа или срещу проучването и добива на шистов газ са пряко свързани с очакванията за извличане на конкретни ползи. Като най-значим евентуален ефект се открояват прогнозите за създаване на нови високоплатени работни места (посочват се от 33 на сто от интервюираните), постигане на по-ниски цени на „синьото гориво" чрез национален добив на газ (23 на сто) и намаляване на зависимостта на страната от външни доставчици на газ (21 на сто).

Като основен извод от проучването се откроява сериозния информационен дефицит по темата за проучването и добива на шистов газ, който формира висока степен на тревожност сред населението. Безпокойството на голяма част от хората се дължи по-скоро на липсата на достоверна и изчерпателна информация, отколкото на рационална преценка за ползите и вредите.

Общественото мнение се колебае между две противоположни крайности - за и против, които за малко на брой хора са ясно и твърдо аргументирани. Това показва, че реално хората имат нужда - изчерпателна, добре структурирана и вярна информация.