930 лева става заплатата на личните асистенти за осем часа работа от догодина. Новината съобщи социалният министър Деница Сачева, която представи проекта за промени в Закона за личната помощ.

Сачева обясни, че Законът за личната помощ продължава да действа, а промените са за подобрения, самият закон да бъде приложим, както и да бъдат отстрани слабостите. Асистентите ще продължат да работят на трудови договори и от догодина един личен асистент ще получава 930 лева за 8 часа работа.

Законът за личната помощ трябва да действа заедно със Закона за социалните услуги, защото личната помощ не е напацея за хората с увреждания, поясни Сачева. Догодина асистентска услуга ще може да се предоставя по двата закона.

Законът за личната помощ се отнася до всички групи хора с уреждания. 40% от хората, които използват този закон са възрастни хора над 65-годишна възраст, а 8% са деца.

Подадените от началото на годината заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите, която се прави по Закона за хората с увреждания са 249 493. Действащите договори са 32 255 за общо 4 255 693 часа. Броят на потребителите е 31 556, а броят на асистентите е 32 338.

2 551 от действащите договори са за деца под 18-годишна възраст за общо 335 039 часа месечно. Прекратени са 4 464 договора.

Промените в Закона за личната помощ предвижда да се запази кръгът на правоимащи такава помощ - деца и пълнолетни с трайни увреждания с чужда помощ, деца с 90 и над 90% трайни увреждания без чужда помощ близо 80 000 души колкото сега.

Лица над 18 години с решение на ТЕЛК 70.01%-89.99% и определена чужда помощ също ще имат възможност да се включат в механизма. 3% от бюджета за лична помощ за догодина ще отиват в общините за заплащане на хората, които вършат цялата административна работа по този закон.

От 1 януари 2021 г. право на личен асистент ще имат близо 670 000 хора с увреждания. До края на тази година правоимащи са около 80 000, като малко 1/3 от тях са пожелали да ползват лична помощ. Въвежда се изискване за личните асистенти - така нареченото "медицинско", с което да покажат, че могат да се грижат с човек с увреждане. Запазва се и възможността човекът с увреждане, който има асистент, да ползва социална услуга като рехабилитация, психологическа подкрепа и други.