При 198 проверки на пакетирани пресни и замразени плодове и зеленчуци в цялата страна от БАБХ не са открили несъответствия с качествените изисквания съгласно пазарните стандарти. Информацията е от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

В същото време има 12 издадените предписания за отстраняването на нарушения в обектите. Сред тях са три случая, при които не са посочени данни на пакетиращата фирма.

Несъответствия има в 9 обекта. В 5 от тях липсва информация върху етикета на пакетираните плодове за обработката им с добавки в храните като глазиращи агенти Е 904 и Е 914.

При останалите четири обекта пакетираните цитрусови плодове нямат информация на етикета за извършената им обработка с консерванти (препарати за растителна защита) и с необходимото писмено предупреждение за потребителите, че кората е негодна за консумация.

От дирекция "Контрол на храните" организираха тематична проверка в цялата страна за две седмици. Проверката включва производствени обекти, извършващи дейности пакетиране на пресни и/или замразени плодове и зеленчуци за продажба до краен потребител - обекти за пакетиране, складове за търговия на едро и магазини, предлагащи пакетирани плодове и зеленчуци.

В хода на проверките не са констатирани несъответствия с качествените изисквания съгласно пазарните стандарти на предлаганите пакетирани пресни и замразени плодове и зеленчуци.

Проверките целят установяване спазването на законодателството за храните, както и за съответствието им с изискванията на Общия пазарен стандарт или Специфичен пазарен стандарт, към който принадлежи продуктът по отношение на качеството.

Това означава посочването на съответния клас върху опаковката, предоставяне на информация за храните на потребителите по отношение етикетирането на продуктите и информация за третирането им с консерванти и препарати за растителна защита, използваните добавки на етикета. На етикета не било написано плодовете да се измиват добре преди консумация.