"Ние се приближаваме до Западна Европа, но Източна Европа тича по-бързо от нас". Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев на Български икономически форум "Предприемачество и растеж".

България има една добра стабилност в условия за развитие на икономиката и привличане на инвестиции.

Експертът отбеляза, че в момента България се намира след десето място по икономически растеж в Европа и се нарежда след повечето централни и източноевропейски страни.

"Успокояващо, според него е, че Западните Балкани заемат по-задни позиции от страната ни", подчерта той. 

"Имаме стремеж към балансиран бюджет, който в последните години е на излишък", посочи Велев. Препоръките на АИКБ са да се използва икономическия цикъл за трупане на резерви и правене на реформи, които да позволят при обръщане на икономическия цикъл да се отрази по-леко кризата.

Български икономически форум и организация Евроконсултанс разработват проекти, които насърчават предприемачеството в България. Поводът за форума е докладът от Есенния Европейски семестър. Данните включват годишен обзор на растежа в еврозоната, както и оценка на бюджетния план в България.

Керстин Йорна, зам.-генерален директор в Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" в ЕК обясни, че семестърът служи като огледало, с което се наблюдава състоянието на икономиката и като карта, която навигира страните.

"Към момента броят на заетите в ЕС за първи път достига високи проценти", подчерта тя. С 9,2% се е увеличила и производителността в Съюза.

Според Велев предизвикателствата пред икономическото ни благосъстояние са свързани със стремежа ни към членство в еврозоната и по-бързото приемане в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

"В това отношение има набелязани конкретни стъпки за по-доброто управление на държавните предприятия, което за страната ни е сериозен проблем", подчерта той.

Правилният път, според него, е чрез листване на борсата на големите държавни предприятия, като това може да се случи с увеличаване на капитала или чрез продажба на миноритарен пакет, с което да се подобри тяхното корпоративно управление.

"Професионалният мениджмънт зависи от съответната политическа конюнктура", допълни той.

Прогнозата на АИКБ на база на анкети сред членовете е за 3,8% ръст на БВП и 8,4% ръст на разходите за труд на отработен час.

Велев изрази съмнение, че ако днес бъдат зададени същите въпроси, няма да има толкова оптимистична нагласа предвид външни фактори и цената на електроенергия от последните седмици.