Работодателите и синдикатите сме като Адам и Ева. Това сравнение направи пред събралите се делегати на КТ „Подкрепа" председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и обясни думите си с това, че не е възможно да има работодатели без заети и заети без работодатели.

Данев призна, че често синдикатите и работодателите тръгват от различни позиции, но стигат до общо виждане. Председателят на БСК е убеден и в това, че в края на март такова общо виждане и съгласие ще бъде постигнато и по отношение на пенсионната реформа у нас и по-специално за промените с частните пенсионни фондове. „Винаги диалогът ни е бил конструктивен, в него е имало определена доза мъдрост", се похвали още Божидар Данев.

Той успокои събралите се синдикалисти и с твърдението, че независимо от тежката демографска среда, независимо от т.нар. политически елит, българската икономика расте и се подобрява структурно.

„От всички нас зависи да подредим държавата си", напомни и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той призна, че нарисуваната от д-р Тренчев картина за обстановката в България не е никак радостна.