През декември 2018 г. индексът на промишленото производство намалява с 2.3% в сравнение с ноември 2018 година. Това сочат данните на Националния статистически институт.

През последния месец на 2018 г. в промишленото производство е регистриран спад от 3.8% спрямо същия месец на 2017 година.

През декември 2018 г. спад спрямо предходния месец е отчетен в преработващата промишленост (2.7%), а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 1.2%, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - 0.9%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 25.4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 25.0%, производството на превозни средства, без автомобили - с 24.5%, производството на напитки - с 9.0%.

Ръст е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 9.3%, производството на химични продукти - с 9.2%, производството на основни метали - с 5.9%.

Снимка 405392

Източник: НСИ

На годишна база спад на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 4.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%. В добивната промишленост производството се запазва на равнището от декември 2017 година.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия без машини и оборудване - с 25.5%, производството на облекло - с 15.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 15.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 14.2%.

Увеличение е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 33.8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 22.0%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 12.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.2%.

Снимка 405393

Източник: НСИ