Тази вечер в 22 часа ще започнат технологични операции за спиране на шести енергоблок на АЕЦ "Козлодуй".

Спирането е подготовка за планов ремонт, съгласно подадена заявка и получено разрешение от "Електроенергиен системен оператор" ЕАД - София. За спирането е уведомена и Агенцията за ядрено регулиране, съобщават от АЕЦ-а.

По време на плановия престой, който се очаква да продължи до края на следващата седмица, ще бъдат извършени ремонтни работи по клапан, регулиращ разхода на пара към турбината на блока.
Предстоящият ремонт е в конвенционалната част на енергийния блок - в машинна зала.

Пети енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" работи със 100% натоварване на мощността.