Параходство БМФ ЕАД-Варна ще разпредели дивидент за 2005 г. в размер на 18.18 млн. лева, стана ясно след като Министърът на транспорта одобри годишния финансов отчет на дружеството прие предложението на Съвета на директорите на дружеството за разпределяне на печалбата, без изплащане на тантиеми. 

С остатъка след отчислението на дивидента да бъдат увеличени другите резерви на дружеството.

Капиталът на Параходството е 109 020 860 лв., което прави брутен дивидент на акция в размер на 1.667 лв.

Припомянме, че Параходство "Български морски флот" зае първото място в Четвъртата годишна класация "100-те фирми на Варна" и грабна приза "Фирма на годината" за 2005 година.