"Булгаргаз" ЕАД предлага по-ниска цена на газа в началото на 2020 г. Това става ясно от съобщение на дружеството.

"Булгаргаз" информира, че прогнозната цена на природния газ за І-во тримесечие на 2020 г., за регулиране на цените на природния газ е 44,53 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

В сравнение с утвърдената за ІV-то тримесечие на 2019 г. цена, прогнозната цена за І-во тримесечие на 2020 г. е по-ниска с 0,32 лв./MWh или с 0,71%.

Окончателното предложение на "Булгаргаз" за утвърждаване цената на природния газ за първото тримесечие на 2020 г. ще бъде внесено в КЕВР на 11 декември.

"Булгаргаз" информира, че от българска страна е поискано от "Газпром експорт" намаление на доставната цена за страната и по-голяма гъвкавост на доставките.

Целта е до края на 2019 г. да се постигне изменение на условията по договора, което ще доведе до по-ниска цена на доставките за България от 2020 г.