Управляващото мнозинство прие окончателно на второ четене първите два члена на проектозакона за Държавния бюджет за 2021 година. В тях се съдържат приходите и разходите на хазната, както и трансферите, които тя има ангажимент да направи към отделните министерства и към независимите по закон бюджети като тези на Национално осигурителния институт, Здравната каса, общините и други. Затова приемането на тези два члена до голяма степен ограничава възможностите по време на парламентарния дебат да се правят за съществени промени най-вече в разходите на отделните институции. Такива корекции могат да се правят само като преразпределение в определените разходни рамки или между бюджетите на отделните институции, или в самите бюджети на институциите.

Гласуваната рамка на държавния бюджет за 2021-а предвижда общ размер на приходите в размер на 27 051.4 млн. лева, разходи за 15 817.7 млн. лева и трансфери от 15 255.42 млн. лева. Резултатът е дефицит от 5 484.42 млн. лева. В тази рамка има известни промени в сравнение с числата предложени от правителството. Приходната част е намалена с над 120 млн. лева заради намаляването със същата сума на очакваните приходи от Данък върху доходите на физическите лица. Приетите разходи са с 306 млн. лева по-малко от предложените от правителството, а трансферите - със 183 млн. лева повече.

Преструктурирането е направено по предложение на депутати от ГЕРБ най-вече във връзка с необходимите изменения в бюджетите на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Комисията за финансов надзор. Корекциите са направени така че да не променят предложения в проекта на правителството дефицит от 5 484.42 млн. лева.

Прави впечатление, че в така гласуваната рамка за 2021-а са планирани по-високи приходи по всички пера в сравнение с тези, които са заложени в актуализирания бюджет през 2020-а. За копроративния данък увеличението е с 84 млн. лева, за данъка върху доходите на физическите лица - с 232 млн. лева, за ДДС - с 580 млн. лева, за акцизии - със 130 млн. лева.

На първо място, въобще не е ясно дали заради затварянето, предизвикано от втората вълна на COVID-19, планираните в бюджет 2020-а приходи ще бъдат изпълнени или ще са по-малки. Ако са по-малки тогава изпълнението на планираното през 2021-а увеличение става още по-проблематично. На второ място остават сериозните опасения, че планирания през 2021-а ръста на БВП от 2.5% не само, че няма да бъде изпълнен, но може да има спад, което една друга линия, по която заложените приходи на хазната ще бъдат събрани. Разходите също могат да са по-високи от предвидените и то поради съвсем обективни причини - например засилване на пандемията, или рязко увеличаване на безработицата поради фалити на бизнеси. Както заявиха някои депутати в бюджета не са предвидени няколкостотин милиона, които ще са нужни за закупуване на ваксините срещу COVID-19. Причините за това може да са няколко. Едната е управляващите да се надяват, че закупуването на тези ваксини ще бъде финансирано с грантове от ЕС, което да намали до незначително за нашата хазна ниво свързаните с това допълнителните разходи. Втората е че правителството не може или още по-лошо - не планира, да закупува през 2021-а такива ваксини в количество, което е достатъчно, за да обезпечи нуждите на цялото население.

Още от сега е ясно, че що се отнася до разходите на хазната за 2021-а, те ще бъдат изпълнени в най-добрия случай най-малко на 95% от планираните, но има сериозни опасения, че могат да надхвърлят сериозно сегашните разчети. А какво ще стане с приоходите? Ето това въобще не е ясно, защото зависи колко ще продължи COVID кризата, колко дълго ще бъде затворена или силно ограничена икономиката, какъв ще е ефекта върху БВП и т.н. Ще може да се смята за успех, ако през 2021-а правителството успее да събере приходи в размера на планираните през 2020-а. Тогава то ще има шанс през 2021-а да удържи и без това големия дефицит в планираните граници, ако не харчи повече от 95% от заложените разходи. Но ако приходите в хазната са по-малко и/или разходите са повече, сривът на бюджета е гарантиран. И тъй като шансовете този сценарий да се случи са големи, а хазната не разполага с ефективни буфери за противодействие, няма да е пресилено да се каже, че сегашния бюджет за 2021-а е пътуване в неизвестността.